Tarieven

De tarieven zijn buitenom een gratis intakegesprek

€75,- per sessie.

Voor ouders bestaat de mogelijkheid tot een apart evaluatie- c.q adviserend gesprek. Voor dit gesprek wordt €60,- berekend